Belted Galloway

Robusta lurviga skotska Belted Galloway kor och Galloway-blandras kor som går ute året om. På vintern söker de ibland skydd i våra lösdriftsstallar med djupströbädd. Från april till sena oktober betar de gräs löv och örter i kuperade vackra hagmarker med skuggande träd. De är speciellt bra på att beta ner buskar och sly, perfekt nu när vi restaurerar gamla igenväxta betesmarker ibland ren skog. Friskt vatten dricker de i laxförande Fylleån eller i något av viltvattnen.

Det är sunt!

Linderödsgrisar

Härdiga håriga Linderödsgrisar, vårt lands riktiga urgrisar, bor ute året runt med halmade kojor att krypa in i när det är regn och rusk. Ändå väljer de ofta att föda kultingarna i risbon de själva bygger. Precis som förr i tiden bökar de likt ollonsvinen i stora inhägnader på 1-5 hektar. Hittills har vi dem i skogsmark för att markbereda och minska annan växtlighet före plantering, men så småningom skall de också böka upp åkrar för kultivering och hjälpa oss minska de värsta ogräsen som kvickrot.

Det är naturligt!

Friska och glada djur

Båda växer betydligt långsammare men lever ett rörligt uteliv i en naturlig flock, vilket ger friska lugna djur.

Steget mellan producent och konsument måste inte vara långt, men så är det tyvärr i allt större utsträckning när man köper kött i affären. Är det inte så att köttet importerats från Brasilien, har först oftast djuren och sedan även köttet transporterats kors och tvärs över hela södra Sverige.

Hos oss kan ni komma och hämta köttlådorna på gården, bara några kilometer eller mil från ert hem, vid leveransdagar eller om ni har svårt med det kan vi ofta ordna leverans till er. Ni ser med egna ögon var djuren kommer ifrån och hur de har det.

Korna väljer ofta att gå undan och föda utomhus i en vindskyddad torr skogsbacke när vädret är bra och så gott som alltid klarar de sig bäst utan hjälp. Kon får en kalv om året som får gå med kon hela säsongen eller längre.

Grisarna lever i flock med flera suggor och en galt. Det är alltid kultingar i olika åldrar i hägnet och de stannar hela tiden i flock. Det föds flest kultingar på senvintern, ungefär som för vildsvinen. Speciellt de äldre suggorna vet när det passar bäst med årstiderna.

Det nötkött vi säljer kommer från renrasiga eller blandras av Belted Galloway som är uppfödda helt på gräs, inte gödda med sojabönor potatis kraftfoder eller onaturliga proteinfoder. Kor är som vi alla vet gräsätare och trivs bäst när de betar naturligt landskapsvårdande i beteshagar större delen av året och äter egenproducerad ensilage vintertid. Den långsammare uppväxten och att djuren blir lite äldre ger bra fettmelering i köttet och en fantastisk smak, betydligt fylligare och med mer karaktär än vad man kanske är van vid. Det ger också vältränade friska djur som också förstärker smaken och karaktären hos köttet, men samtidigt skall man för att bibehålla mörheten tänka på att inte tillaga de finare detaljerna för länge. Köttet hängmöras i minst två veckor.

Det griskött vi säljer kommer från Linderödsgrisar som är uppfödda på vad naturen bjuder med gräs, rötter, insekter och svamp, men de får också basmat som ensilage, rotfrukter och kornkross. Detta naturliga födosök ger mindre fett än vad man är van vid med gris och en liten aning av viltsmak, vilket uppskattas av många som provat. Våra grisar är inte ekologiskt certifierade då vi inte har tillgång till 100% ekologisk foder, utan de får också kornkross och betor som inte alltid är ekologiskt odlat. Köttet hängmöras i en vecka.